Privacyverklaring

 

Wie zijn wij:

Ons website-adres is: https://www.herstel-verhalen.nl.

 

Herstel-verhalen.nl beschermt jouw privacy en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die tijdens het bezoek aan de website Herstel-verhalen.nl worden geregistreerd. Herstel-verhalen.nl zal deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Verwerking gegevens herstelverhalen

Het insturen van een blog betekent niet automatisch dat deze ook wordt geplaatst. We gaan nooit zonder jouw toestemming tot publicatie over. Aanleveren van een herstelverhaal is altijd op basis van vrijwilligheid. Je verhaal komt na verzending binnen bij een redactieteam. Dit team leest mee en geeft binnen twee weken suggesties om het herstelverhaal scherper te krijgen voor andere clienten. Ook wordt er een passende afbeelding bij je verhaal gezocht indien deze niet is aangeleverd. In samenspraak wordt je verhaal vastgesteld. In overleg en na toestemming wordt het herstelverhaal geplaatst. Herstel-verhalen.nl verwerkt na verkregen toestemming de volgende persoonsgegevens: naam en titel ervaringsverhaal. Wil je op een later moment deze toestemming intrekken? Dat kan, stuur een mail aan redactie@herstel-verhalen.nl. Je verhaal en gegevens worden verwijderd.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Het schrijven van een herstelverhaal zou emoties kunnen oproepen. Wij kunnen geen emotionele hulp bieden of dergelijke begeleiding van de schrijver. Het schrijven van een herstelverhaal is dus geheel op eigen risico en dus de verantwoordelijkheid van de schrijver zelf.

 

Gegevensdeling met derden

Je gegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Herstel-verhalen.nl kan je geanonimiseerde (persoons)gegevens alleen met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

 

Social Media

Indien toestemming is verleend aan de redactie door de schrijver van het herstelverhaal, kan een link naar het herstelverhaal geplaatst worden op de Facebook-website van Herstel-verhalen.nl.

 

Cookies

De website Herstel-verhalen.nl maakt geen gebruik van cookies.

 

Vragen

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op via redactie@herstel-verhalen.nl.

Deze privacy­verklaring is voor het laatst aangepast in maart 2020.